Er is een wet, geloof ik, en die luidt zo:
'De snelheid van de tijd wordt groter naarmate we aan het leven gewend raken."
En als dat waar is,
dan zou dus de tijd langzamer gaan lopen als de dingen om ons heen weer nieuw werden.
En, inderdaad zien we dat gebeuren.
bijvoorbeeld op reis.


(Godfried Bomans, Het stilstaan van de tijd, in Zomers van toen, blz. 66)

Aan de start van het nieuwe schooljaar wil ik jullie allen hartelijk welkom heten. De tijd van vakantie is allang voorbij. Ongetwijfeld hebben jullie nieuwe ervaringen opgedaan in de vakantie. Mogelijk in een ver land of misschien dicht bij huis. Een nieuw schooljaar dient zich aan met nieuwe uitdagingen en kansen. Het bruist weer op het Rietveld Lyceum! In de eerste weken is er al erg veel gebeurd! Dat maakt dat de vakantie herinnering is geworden. We zijn gestart met een welkom voor de nieuwe brugklassers, kennismakingsactiviteiten met de mentoren, een motivatiespeech van oud-leerling Sjoerd Weikamp voor de eindexamenkandidaten, aandacht voor verkeersgedrag, een kidsslinger ten behoeve van Swim to fight cancer… Eigenlijk te veel om op te noemen! We gaan verder met onze 'Rietveldreis'.

Ik wens iedereen in alle opzichten een goede tijd toe, waarin we samen in een goed klimaat gaan werken aan goede prestaties!

Paddy Harbers, rector 

Kidsslinger voor
Swim to fight Cancer
Op 29 augustus hebben we in samenwerking met de organisatie van Swim to Fight Cancer een kidsslinger georganiseerd van het Slingeland Ziekenhuis tot aan de Oude IJssel. Met 1100 leerlingen en al het personeel hebben we een lange witte slinger gemaakt en werden er flessen water doorgegeven die uiteindelijk in de Oude IJssel werden leeggegooid, want; elke golf begint als rimpel, maar maakt altijd een verschil.

Het was een waar spektakel. Geweldig om te zien dat al onze leerlingen en collega’s in het wit waren en zich allemaal hebben ingezet om dit evenement tot een succes te maken. 
 

Schoolleiding
  • Paddy Harbers, rector
  • Jeroen Sanders, conrector
  • Wim Visser, afdelingsleider Mavo
  • Berthe Lies Dijkstra, afdelingsleider Havo
  • Maarten Brinkhof, afdelingsleider Atheneum / Gymnasium
Dinsdag 3 oktober geen lessen na het derde uur
Vanwege een personeelsbijeenkomst zijn er 3 oktober vanaf 11.20 uur geen lessen meer.
Nieuwe medewerkers
Ook dit jaar zijn er nieuwe medewerkers gestart op het Rietveld Lyceum:
Bogda Janssen, docent Duits (vwo)
Eva van der Tweel, directiesecretaresse (onderwijsondersteunend personeel)
Hans Speelman, docent scheikunde (vwo)
Karen Roelofs, docent aardrijkskunde (vwo)
Laureen Harmsen, docent Engels (mavo)
Melanie Reuling, docent Duits (vwo)
Rianne Taalman, onderwijsinstructeur (onderwijsondersteunend personeel)
Erik Jager, docent scheikunde (vwo, vanaf 1 november)


Coördinatoren 2017-2018
De coördinatoren zijn:
Elly Kuijpers: Bureau leerlingzaken
Afke Berendsen: Maatschappelijke verbinding
Ellis Stevens: Ondernemend leren
Anke van den Sigtenhorst: Participatie en betrokkenheid
Fleur van Pijkeren: Po-vo
Margo Plate, v.a. 1-10-17 Rick Eenink: Talenten
Betty Duim: Passend onderwijs
Lees meer over de coördinatoren  >>
CJP cultuurkaart
Van de mentor ontvangt uw zoon, dochter een persoonlijke op naam gestelde CJP Cultuurkaart. Via de CJP cultuurkaart heeft de school de beschikking over een budget voor cultuuronderwijs.
Daarnaast is de cultuurkaart voor uw zoon, dochter ook een kortingspas waarmee bespaard kan worden als u met uw kind iets cultureels onderneemt. Op vertoon van de pas krijgt uw kind korting op entree bij bioscopen, theaters, musicals, musea en festivals.  Maar ook verzekeringen, kleding, schoenen, sportartikelen en reizen met de trein zijn met de pas voordeliger.

Wilt u op de hoogte blijven van de CJP Cultuurkaart en aanbiedingen ontvangen van CJP, dan kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief van CJP via onderstaande link.
CJP >>
Emailadressen
Al onze e-mailadressen bestaan uit de eerste letter van de voornaam, een punt en de achternaam gevolgd door '@rietveldlyceum.nl'. Voorbeeld: Gerrit Rietveld wordt g.rietveld@rietveldlyceum.nl
Stijlmodulemarkt
21 september 19.00 - 21.00 uur
Op donderdag 21 september a.s. organiseert het Rietveld Lyceum de jaarlijkse Stijlmodulemarkt voor leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van Mavo 3, Havo 4, Vwo 4 en Vwo 5. Op de Stijlmodulemarkt presenteren onze gastdocenten hun Stijlmodule. Daarnaast presenteren dit jaar voor het eerst ook onze examenleerlingen hun Stijlmodule gebaseerd op hun Profielwerkstuk.
Dit jaar start de markt om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur.
Eindstand Cambridge
74 leerlingen durfden vorig schooljaar met ons het avontuur aan te gaan: Cambridge op het Rietveld Lyceum. Het was een jaar van vallen en op staan. Gedurende het heel schooljaar hebben wij, mede dankzij feedback van leerlingen, het traject steeds geprobeerd aan te passen en te verbeteren.   
72 leerlingen hebben uiteindelijk examen gedaan. Wat was het spannend, leuk en nerve-wracking!! Gedurende de zomervakantie kwamen dan eindelijk de resultaten binnen, en die mogen er zijn! Maar liefst 94,4% van onze Cambridge students heeft succesvol hun examen gemaakt.
Wij zijn dan ook enorm trots op onze leerlingen.
GEFELICITEERD!
 

FCE 32 leerlingen maakten het examen, 31 zijn geslaagd 97%
CAE 23 leerlingen maakten het examen, 21 zijn geslaagd 91%
CPE 17 leerlingen maakten het examen, 16 zijn geslaagd 94%
Dank jullie wel voor jullie geduld, inspiratie en feedback. Wij hebben genoten!
 
De schoolgids 2017-2018 staat op de website.
Klik hier voor de schoolgids>>
Fotoimpressie werk- en projectweek                                    

Papieren rapporten
Vanaf dit schooljaar gaan we nog twee keer per jaar een papieren rapport meegeven. In december in de week voorafgaand aan de vakantie en de tweede keer aan het einde van het schooljaar. 
Gegevens magister
Het is van belang dat de gegevens van leerlingen goed in Magister staan. Dit is van belang voor uw bereikbaarheid onder andere in geval van calamiteiten, de diplomering, de accountantscontrole en het digitaal verzenden van correspondentie aan ouder(s), verzorger(s).
Schoolkosten
Het Rietveld Lyceum wil kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs bieden. De kosten hiervoor worden overwegend door het rijk gesubsidieerd. Schoolboeken en digitale methodes worden bijvoorbeeld gratis ter beschikking gesteld. De bijdrage van het rijk is niet voldoende om de kwaliteit te bieden die wij nastreven. Om ons onderwijs en alle activiteiten daaromheen goed te kunnen organiseren, vragen wij van ouders een bijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten waarvoor de school geen bekostiging van de overheid ontvangt. Dit betreft onder andere de schoolverzekering, het beheer van de garderobekastjes, het gebruik van de schoolpas, de mediatheek, sportactiviteiten en diploma-uitreikingen. Ouders zijn niet verplicht deze vrijwillige ouderbijdrage te betalen. De school doet echter wel een dringend beroep op hen dit wel te doen. Mede hierdoor kan de school de kwaliteit van het onderwijs borgen. Met de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad wordt jaarlijks de hoogte en de bestemming van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. Later dit schooljaar ontvangt u een e-mail met daarin een betalingsverzoek voor deze vrijwillige ouderbijdrage.

Kosten voor extra schoolactiviteiten

Naast de activiteiten die uit de vrijwillige ouderbijdrage worden bekostigd organiseert het Rietveld Lyceum extra schoolactiviteiten zoals brugklaskampen, schoolreizen en diverse excursies. De kosten van deze extra schoolactiviteiten zijn opgenomen in een verzamelfactuur die u binnenkort per e-mail ontvangt. Leerlingen kunnen niet aan deze activiteiten deelnemen wanneer de kosten daarvoor niet voldaan worden. Verder worden er voor deelname aan de werkweek, deelname aan de cursus Cambridge Engels en de vrijwillige ouderbijdrage afzonderlijke facturen verstuurd. Het overzicht van de kosten van deze extra schoolactiviteiten per studie en leerjaar staat op onze website onder het kopje ‘praktische zaken -> downloads’.

Facturering en betaling van schoolkosten

Het Rietveld Lyceum maakt voor het versturen van facturen gebruik van WIS Collect. WIS Collect is een online facturatie- en betaaldienst. Binnen WIS Collect heeft u een persoonlijke omgeving voor uw kind(eren) met toegang tot facturen en factuurvoorstellen, U kunt eenvoudig in enkele stappen keuzes maken en direct betalen via iDEAL. Ook heeft u steeds overzicht over de reeds betaalde schoolfacturen via het online factuurarchief.

Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande, dan kunt u deze stellen via info@rietveldlyceum.nl.
 
Wat vindt u van deze mailing?

  
Contactgegevens

Bezoekadres
Kruisbergseweg 4
7009 BP Doetinchem

Telefoon: (0314) 326 748


Postadres
Postbus 126
7000 AC Doetinchem

E-mail: info@rietveldlyceum.nl
Direct naar

>>  Aanmelden
>>  Gegevens wijzigen
>>  Afmelden
>>  Bekijk online versie
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief van het Rietveld Lyceum.
Het opgegeven E-mailadres is:
Copyright © 2016, Rietveld Lyceum. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer
Ondanks het feit dat het Rietveld Lyceum de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Het Rietveld Lyceum is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Het Rietveld Lyceum is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.