Kleine veranderingen worden vanzelf groot!
Ik wens jullie allemaal een gelukkig 2018!  Een gelukkig 2018 betekent voor iedereen iets anders. Ik gun jullie een positieve instelling. Sta open voor geluk en geniet wat er vandaag is en komt!

Waarschijnlijk heb je rond de jaarwisseling nagedacht of gesproken over goede voornemens. Ik hoop dat je ieder goed voornemen ook positief benadert. Dus een optimistische verwachting met haalbare veranderingen. Als je iets graag wilt, doe het dan ook goed. Als je ergens voor kiest, ga er dan ook voor. Een kleine stap in de goede richting kan een grote stap zijn. Begin met een kleine positieve verandering in je houding en gedrag. Kleine veranderingen worden vanzelf groot.

Ons onderwijs richt zich de laatste jaren steeds meer op gepersonaliseerd leren en individuele leerroutes. Dit biedt enorme kansen voor onze leerlingen. Het lukt ons steeds beter om maatwerk te leveren en persoonlijke ontwikkeling centraal te stellen. Het gaat niet alleen om je eigen geluk. Naast het individualistische aspect, willen we ook veel aandacht hebben voor het gezamenlijke. Vandaar dat we in ons schoolplan de nadruk leggen op de vraag ‘wie ben ik voor de ander’. Je moet niet alleen aan jezelf denken, maar ook aan anderen. Onderwijs komt in onderlinge verbondenheid tot stand en versterkt verbondenheid. Op het Rietveld proberen we iedereen te stimuleren zich te verbinden met anderen en bij te dragen aan het doel om voor iedere leerling het best mogelijke te bieden.

Gelukkig zijn betekent niet dat alles perfect is. Het betekent dat je hebt besloten om verder te kijken! Maak er een gelukkig 2018 van!

Paddy Harbers, rector
Verbouwingswerkzaamheden
Het Rietveld Lyceum werkt aan een frisse school
Op het Rietveld Lyceum worden momenteel veel werkzaamheden verricht. We werken aan een frisse en duurzame school. In afgelopen kerstvakantie zijn de nodige voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd door onze aannemer MarkuBouw. Tot en met de meivakantie vinden er nog diverse werkzaamheden plaats. Lees verder.
Examentraining
Op het Rietveld Lyceum is er ons veel aan gelegen om uw zoon of dochter zo goed mogelijk voor te bereiden op het eindexamen en een extra steun in de rug te geven. Gezien de goede ervaringen van afgelopen jaar hebben wij weer besloten om examentrainingen aan te bieden in samenwerking met Lyceo. Lees verder
Stijlmodules
Na een korte pauze starten donderdag 11 januari de Stijlmodules weer. Vanaf september tot en met november hebben leerlingen uit Mavo 4, Havo 5 en VWO 6 voor de invulling van de Stijlmodules op de donderdagmiddag gezorgd. Vanaf januari tot juni worden de Stijlmodules verzorgd door een dertigtal gastdocenten. Lees verder.
Werken aan geluk
In het tijdschrift van 12 tot 18, vakblad voor voortgezet onderwijs staat een mooi artikel waarvoor rector Paddy Harbers geïnterviewd is over geluk in onze school. Lees hier het artikel.
Terugblik activiteiten
Eind vorig jaar zijn er diverse activiteiten geweest op school, zoals het schoolfeest en kerstactiviteiten. Lees verder.
Vertrouwenspersoon
Onlangs is er, naast Rita Hof, een nieuwe vertrouwenspersoon aangesteld, Ron Koolenbrander. Lees verder.
Wat vindt u van deze mailing?

  
Contactgegevens

Bezoekadres
Kruisbergseweg 4
7009 BP Doetinchem

Telefoon: (0314) 326 748


Postadres
Postbus 126
7000 AC Doetinchem

E-mail: info@rietveldlyceum.nl
Direct naar

>>  Aanmelden
>>  Gegevens wijzigen
>>  Afmelden
>>  Bekijk online versie
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief van het Rietveld Lyceum.
Het opgegeven E-mailadres is:
Copyright © 2016, Rietveld Lyceum. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer
Ondanks het feit dat het Rietveld Lyceum de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Het Rietveld Lyceum is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Het Rietveld Lyceum is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.