Doe ertoe!
We zijn hard aan het werk om de kwaliteit van ons onderwijs hoog te houden. In een snelle en veranderende maatschappij vraagt dit veel. Vakoverstijgende programma’s, een passende begeleiding, een verantwoorde inzet van digitale leermiddelen, betekenisvol onderwijs door een sterke verbinding met de maatschappij; het heeft allemaal onze aandacht. “Ontdek jezelf, ontdek je toekomst!” is niet voor niets ons motto!

Bij het nadenken over goed onderwijs kan een sterke focus op individuele persoonlijke ontwikkeling afbreuk doen aan de ontwikkeling van gemeenschapszin en gezamenlijkheid. Met een sterke focus op de wenselijkheid van maatwerk en persoonlijke leerroutes, is het van belang om de functie van het tot ontwikkeling brengen en onderhouden van collectiviteit en gemeenschapszin in ons onderwijs te blijven waarderen. Je hoort ergens bij en je maakt deel uit van een groter geheel. Met veel plezier kijk ik in dat kader naar onze ROT-leerlingen. Het Rietveld Opvang Team is van enorme waarde. De ROT-leerlingen staan klaar voor leerlingen uit de onderbouw. Een aantal jaren geleden zijn er leerlingen geweest die graag wat wilden doen voor onderbouwleerlingen. Wegwijs maken door school, fungeren als grote broer/zus, de mentor ondersteunen bij de begeleiding of helpen in de huiswerkklas.

Als school vinden we het belangrijk dat leerlingen meer doen dan alleen de lessen volgen. Je doet ertoe. Laten we hier aandacht voor blijven hebben!
Paddy Harbers, rector
Verkort lesrooster 19 maart                                            
Vanwege een studiemiddag van het personeel is er maandag 19 maart les volgens een verkort lesrooster en is er les tot en met het zesde lesuur. Voor de juiste lestijden kijkt u op www.rietveldlyceum.nl.
Cambridge English
De weken vliegen voorbij, in april en mei gaan onze Cambridge leerlingen allemaal richting the British Council in Utrecht om deel te nemen aan de Cambridge Exams. Lees verder.
Gevonden voorwerpen ophalen
Er zijn weer heel veel gevonden voorwerpen zoals sportschoenen, jassen, sportkleding. Tijdens de ouderspreekavonden 13 en 14 maart 2018 worden de spullen uitgestald en kunt u kijken of er iets bij ligt van uw kind. Een week na de ouderavonden gaan alle niet opgehaalde spullen naar een goed doel.
Het Rietveld Lyceum werkt aan een frisse school
Sinds de kerstvakantie worden diverse werkzaamheden in en aan ons gebouw uitgevoerd. We realiseren door deze werkzaamheden een beter leer- en werkklimaat voor onze leerlingen en medewerkers. Lees verder.
Communicatiekanalen
Het Rietveld Lyceum gebruikt diverse middelen om zijn leerlingen, ouders, collega’s en andere belangstellenden te informeren. Hier leest u er meer over.
Roostervrije dagen
De volgende dagen zijn roostervrije dagen:
  • Vrijdag 30 maart 2018
  • Dinsdag 3 april 2018
Bezoek rode mannetje
Het rode mannetje heeft het Rietveld Lyceum bezocht. Wilt u hier meer over weten, lees dan verder.
Reminder  oudertevredenheidsonderzoek
Het Rietveld Lyceum werkt voortdurend aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Hoe ervaart u het Rietveld Lyceum als school voor uw kind(eren)? Wat vindt u van de wijze waarop we communiceren? Wat vindt u het onderwijs op onze school? Welke suggesties heeft u nog voor ons? Uw antwoorden op deze en andere vragen geven ons belangrijke informatie. Lees verder
Donderdag 8 maart was het jaarlijkse muziekfestival van onze leerlingen.
Kijk hier voor foto's van deze topavond!>>
Examentrainingen
De examentrainingen mavo-havo-vwo vinden plaats op 3 en 4 mei 2018 op het Rietveld Lyceum. Inschrijven voor een examentraining kan via www.lyceo.nl/rietveldlyceum. Wij raden u van harte aan niet te lang te wachten met inschrijven, aangezien het aantal plaatsen beperkt is. Let op: de uiterste deadline om in te schrijven is 2 april a.s.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de examentrainingen? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar: 071-79 000 40.
Internationaal schrijfproject
De leerlingen van mavo 1 zijn begonnen met een schrijfproject. Hierin schrijven zij zes e-mails in het Engels naar leeringen van scholen in het buitenland. Lees verder.
Zaterdag 20 januari was het jaarlijkse Open Huis.           
Het was een geslaagde dag.
Voor foto's kijk hier >>
Diatoetsen
Het Rietveld Lyceum volgt de taalontwikkeling van de leerlingen met behulp van het leerlingvolgsysteem Diatoetsen. Deze toetsen laten zien hoe ver de leerlingen zijn, en of er aspecten zijn waaraan gewerkt moet worden om het gewenste niveau op het gebied van de taalontwikkeling te halen. Lees verder
Wat vindt u van deze mailing?

  
Contactgegevens

Bezoekadres
Kruisbergseweg 4
7009 BP Doetinchem

Telefoon: (0314) 326 748


Postadres
Postbus 126
7000 AC Doetinchem

E-mail: info@rietveldlyceum.nl
Direct naar

>>  Aanmelden
>>  Gegevens wijzigen
>>  Afmelden
>>  Bekijk online versie
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief van het Rietveld Lyceum.
Het opgegeven E-mailadres is:
Copyright © 2016, Rietveld Lyceum. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer
Ondanks het feit dat het Rietveld Lyceum de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Het Rietveld Lyceum is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Het Rietveld Lyceum is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.