Komen en gaan!
De meeste basisscholen zijn bezocht. De aanmeldingen voor het komende schooljaar zijn binnen en begin volgend jaar verwelkomen we ongeveer 215 nieuwe eerstejaars! Dit zijn meer aanmeldingen dan vorig jaar en mede gezien de bevolkingskrimp zijn wij hierover erg tevreden! De invoering van dakpanklassen (gemengde niveaus), de Stijlen, G-uren en de sfeer worden vaak genoemd als reden om voor het Rietveld te kiezen. Het is altijd erg leuk om nieuwe leerlingen te mogen helpen om hun weg te vinden en de start van een nieuwe periode in hun leven te mogen begeleiden.  Laat ze maar komen!

Een andere groep leerlingen is bezig zich voor te bereiden op het Centraal Eindexamen. Een spannende tijd voor onze leerlingen, hun ouders / verzorgers en onze medewerkers. Zij maken zich op voor de grote finale om vervolgens ook nieuwe stappen te zetten. Stappen binnen het Rietveld of de wereld in!  Ieder einde is een nieuw begin! We moeten ze laten gaan! Ik wens iedereen – in welke fase dan ook -  veel succes de komende tijd! 

Paddy Harbers, rector
Track in leren
In het kader van Track in leren hebben vwo 4-leerlingen in maart deelgenomen aan een masterclass literatuur en vwo 5-leerlingen een onderzoekspitch gehouden. Lees meer.
Rietveld Lyceum trots op onderwijskwaliteit
Jaarlijks ontvangen scholen van de Inspectie van het Onderwijs een rapportage van de onderwijsinspectie met daarin cijfers over de onderwijskwaliteit. Lees meer.
Girlsday
Op 12 april hebben onze 2e klas meisjes een leuke en interessante Girlsday gehad op de HAN in Arnhem. Lees meer.
Geslaagde leerlingen niet meer in de krant
Het Rietveld Lyceum publiceert geen lijsten van geslaagde leerlingen meer in de krant. Dit heeft te maken met de nieuwe privacywetgeving. Lees verder.
De rode loper
De derdeklassers uit havo en vwo zijn gestart met het schrijfproject De rode loper, in samenwerking met de Gruitpoort binnen het initiatief Lang Leve Kunst en Noaberschap.  Lees meer
Project-Gambia Rietveld Lyceum
Hallo, wij (groepje Gambia) zijn sinds december 2017 bezig om geld in te zamelen om in de herfstvakantie
naar Gambia te gaan, om daar ontwikkelingswerk te verrichten.
Lees meer.
Bezoek IATEFL in Brighton
Begin april hebben collega's van de sectie Engels deel mogen nemen aan het IATEFL
(International Association of Teachers of English as a Foreign Language) congres in Brighton, Engeland. Lees meer.
Ontruimingsoefening
Op maandag 16 april 2018 is er een ontruimingsoefening gehouden.
Lees meer.
Wat vindt u van deze mailing?

  
Contactgegevens

Bezoekadres
Kruisbergseweg 4
7009 BP Doetinchem

Telefoon: (0314) 326 748


Postadres
Postbus 126
7000 AC Doetinchem

E-mail: info@rietveldlyceum.nl
Direct naar

>>  Aanmelden
>>  Gegevens wijzigen
>>  Afmelden
>>  Bekijk online versie
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief van het Rietveld Lyceum.
Het opgegeven E-mailadres is:
Copyright © 2016, Rietveld Lyceum. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer
Ondanks het feit dat het Rietveld Lyceum de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Het Rietveld Lyceum is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Het Rietveld Lyceum is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.