Voorwoord
“The meaning of life is to find your gift, 
the purpose of life is to give it away.”

Pablo Picasso

De bedoeling van het leven is om je gave te vinden. Het doel van het leven is je gave te delen met anderen. Deze uitspraak van Pablo Picasso kwam ik tegen en houdt me aan het eind van 2018 bezig. Een mooie gedachte aan het eind van het kalenderjaar. Onze leerlingen kunnen de wereld mooier maken. Goed onderwijs, goede begeleiding en ruimte voor eigenaarschap en keuzes maken horen daar mijns inziens bij. Deze uitspraak geldt natuurlijk ook voor onze medewerkers en ouders/verzorgers. Laten we daar samen aan werken en dit ook meenemen naar 2019!

Met vriendelijke groet,
Paddy Harbers, rector
Whats's Next
Op 12, 13, 19 en 20 november kwamen groep 8-leerlingen uit de hele regio Achterhoek-West naar de voorlichtingsavonden van What’s Next. Lees verder
CJP Culuurkaart
Onlangs hebben de leerlingen via hun mentor de persoonlijke op naam gestelde CJP Cultuurkaart 2018-2019 ontvangen. Lees verder
Vrijwillige ouderbijdrage
Het Rietveld Lyceum vraagt ouders een bijdrage om onze leerlingen meer te kunnen bieden dan het reguliere programma. De bekostiging die de school van het rijk ontvangt, is hiervoor niet genoeg. Lees verder
Risico's veiligheid school in kaart gebracht
Op verzoek van de schoolleiding en de medezeggenschapsraad is in 2018 gewerkt aan het in kaart brengen van de risico’s die aanwezigheid in de organisatie en in de gebouwelijke situatie op het Rietveld Lyceum. Lees verder
Examentraining
Op het Rietveld Lyceum is er ons veel aan gelegen om uw zoon of dochter zo goed mogelijk voor te bereiden op het eindexamen en een extra steun in de rug te geven. Gezien de goede ervaringen van afgelopen jaren hebben wij weer besloten om examentrainingen aan te bieden in samenwerking met Lyceo. Lees verder
Project Gambia - onze reis
Wij zijn Hidde, Abel, Mara, Maud, Tim en Julia. Wij zijn (m.u.v. Tim) leerlingen van het Rietveld Lyceum. Wij hebben vorig jaar september een project opgestart waarmee wij zoveel mogelijk geld wilden ophalen voor de mensen in Gambia. Lees verder
Wat vindt u van deze mailing?

  
Contactgegevens

Bezoekadres
Kruisbergseweg 4
7009 BP Doetinchem

Telefoon: (0314) 326 748


Postadres
Postbus 126
7000 AC Doetinchem

E-mail: info@rietveldlyceum.nl
Direct naar

>>  Aanmelden
>>  Gegevens wijzigen
>>  Afmelden
>>  Bekijk online versie
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief van het Rietveld Lyceum.
Het opgegeven E-mailadres is:
Copyright © 2016, Rietveld Lyceum. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer
Ondanks het feit dat het Rietveld Lyceum de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Het Rietveld Lyceum is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Het Rietveld Lyceum is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.