Voorwoord
Onze leerlingen geven het goede voorbeeld….

Het onderwijs is volop in beweging. Met name het Doetinchemse onderwijs werkt samen om op termijn te komen tot twee nieuwe scholen. Het is een intensieve, interessante en spannende ontwikkeling. Er wordt hard gewerkt om in 2020 naast het Rietveld Lyceum, Ulenhofcollege en Ludger College twee nieuwe scholen te starten: het Houtkamp College en het Panora Lyceum. Met groot plezier kijk ik naar onze leerlingen! Zij zoeken contact met elkaar en organiseren in gezamenlijkheid een rozenactie. Een erg leuke actie met een boodschap. De leerlingen van de drie scholen verbinden zich aan elkaar en aan een goed doel. Samen gaan ze “gewoon” aan het werk en zetten de schouders eronder! Ik geniet ervan en ben trots op de jeugd van tegenwoordig! Zij laten ons zien hoe het moet! Ik hoop dat we mogen genieten van veel van dit soort goede voorbeelden.
 
Paddy Harbers, rector
Rozenactie
Voorgaande jaren vond deze actie plaats op het Ulenhofcollege. Met het oog op intensievere samenwerking tussen Rietveld Lyceum, Ludger College en Ulenhofcollege hebben de leerlingenvertegenwoordigingen van de drie scholen een samenwerking opgezet. Lees verder>>
Track in leren
Een nieuwe lichting van maar liefst 26 leerlingen uit 4 vwo is begonnen aan de vierde editie van Track in Leren. Lees verder >>
Autoverkeer rondom school
In onze vorige nieuwsbrief hebben wij aandacht gevraagd voor het gedrag van onze leerlingen op de fiets. Lees verder>>
Experience Panora Lyceum en Houtkamp College 
Voor leerlingen van groep 7: Kom op 16 maart kennismaken met de twee nieuwe scholen van Doetinchem:
het Panora Lyceum en het Houtkamp College. Meld je aan via Panoralyceum.nl en Houtkampcollege.nl
Maatschappelijke verbinding
We zijn druk bezig geweest een nieuwe vorm te zoeken voor de Maatschappelijke Verbinding binnen het Rietveld Lyceum. Dit is gelukt! Nadat we dit met onze gastdocenten hebben besproken zullen wij dit ook delen met ouders en leerlingen.
Wel willen wij alvast vragen of u of iemand in uw omgeving geïnteresseerd zou zijn om een gastles op Rietveld Lyceum te verzorgen. U mag dan mailen naar mv@rietveldlyceum.nl
Sinterklaas in de brugklas
Op 5 december kwam Sinterklaas met drie pieten bij ons op school voor alle brugklassers. Lees verder >>
Kerstgala 2018
Het kerstgala was weer erg geslaagd. In tegenstelling tot andere jaren was er nu een gezamenlijk gala van alle drie onze afdelingen. Kijk verder voor een fotoimpressie.
Wat vindt u van deze mailing?

  
Contactgegevens

Bezoekadres
Kruisbergseweg 4
7009 BP Doetinchem

Telefoon: (0314) 326 748


Postadres
Postbus 126
7000 AC Doetinchem

E-mail: info@rietveldlyceum.nl
Direct naar

>>  Aanmelden
>>  Gegevens wijzigen
>>  Afmelden
>>  Bekijk online versie
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief van het Rietveld Lyceum.
Het opgegeven E-mailadres is:
Copyright © 2016, Rietveld Lyceum. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer
Ondanks het feit dat het Rietveld Lyceum de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Het Rietveld Lyceum is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Het Rietveld Lyceum is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.