Toekomstbestendig onderwijs
Toekomstbestendig onderwijs
In de jaren 80 van de vorige eeuw zat ik op de middelbare school. Ik vroeg me laatst af wat ik mij daarvan nog herinnerde. Ik herinner mij docenten die ik graag mocht, maar ook docenten waarmee het niet zo klikte. Ik dacht aan de fietstochten naar en van school en de zware leren schooltas op de bagagedrager. Ik dacht aan mijn walkman, die ik altijd bij me had zodat ik op (bijna) ieder moment mijn favoriete muziek kon luisteren. Ook dacht ik aan het papierprikken, dat als straf vaak werd ingezet.  Daarnaast herrinnerde ik me  de werkweek naar Berlijn, de eerste keer weg van huis zonder mijn ouders. Gek genoeg herinner ik me weinig van de lessen.  Ik vroeg me af of er sinds mijn eigen middelbare schooltijd veel is veranderd in het voortgezet onderwijs. Ik dacht aan het schoolbord, krijtjes en de overheadprojector. Computers en mobiele telefoons waren er nog nauwelijks. We werkten op papier, van toets naar toets.

Dan is het onderwijs anno 2019 toch anders. Het werken met digitale middelen, meer vakoverstijgende programma’s, meer maatwerk en persoonlijke programma’s. Veel aandacht voor maatschappelijke verbinding in het onderwijs en een andere rol en positie van leerlingen. Alleen de inrichting van lokalen lijkt eigenlijk nog wel erg op hoe mijn eigen klaslokalen er vroeger uitzagen. De bankjes staan nog vaak in rijen van twee,  er zijn nog steeds lessen van 50 minuten, er is een vast lesrooster en er wordt nog steeds in vaste groepen of klassen gewerkt. Zo lijkt er eigenlijk niet veel veranderd in die 35 jaar.

Mede door de ontwikkeling van twee nieuwe scholen in Doetinchem is er veel aandacht voor “toekomstbestendig onderwijs”. Regelmatig stellen wij ons de vraag hoe de wereld er over een aantal jaren uitziet. Waar bereiden wij onze leerlingen op voor, wat moeten onze leerlingen leren en en hoe moet ons onderwijs ingericht worden?
Ik wil niet zeggen dat we gelijk gaan twijfelen aan ons onderwijs. Het Rietveld Lyceum scoort op alle indicatoren voldoende, onze leerlingen en ouders geven in tevredenheidsonderzoeken doorgaans een dikke voldoende voor ons onderwijs en we hebben een prettige sfeer met elkaar. En toch kan en moet de vraag zijn: kunnen we het beter doen?

Paddy Harbers, rector

Autoverkeer op en rond het schoolplein
In eerdere nieuwsbrieven hebben we regelmatig aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie op en rond het schoolterrein.
Lees meer>>
Nieuwe leden OPR
Ik ben Daphnè Berns, voorzitter van de OndersteuningsPlanRaad (OPR) Doetinchem VO (samenwerkingsverband 2503). Wij zoeken per ingang van schooljaar 2019/2020 nieuwe leden. Heb je interesse? Laat het mij dan weten!
Lees meer>>
Stage Mavo-3
Op woensdag en donderdag 27, 28 februari zijn onze leerlingen uit M3 2 dagen op stage geweest; 2 dagen kijken en/of meehelpen in een bedrijf.
Lees meer>>
Eindexamengala
In mei starten de examens en samen met onze docenten zijn wij hard aan het werk om zo goed mogelijk te scoren.
Lees meer>>
CanSat
Hey, Wij zijn team Ready Cansat Go! en wij doen mee aan de wedstrijd Cansat.
Lees meer>>
OT-Academy
Maandag 11 februari is de OT-academy van start gegaan! Er zijn acht enthousiaste leerlingen uit de onderbouw gestart met het bedenken van een eigen project.
Lees meer  >>
Inloophuis Oude IJsselstreek

Vanuit het ondersteuningsteam aandacht voor het volgende voor onze leerlingen. Heb jij in je directe omgeving met kanker te maken? Misschien je vader of moeder, broer of zus, vriend of vriendin? Dan weet jij dat kanker je leven op z’n kop zet en heb jij vast ook behoefte aan een plek waar je met je vragen terecht kunt. 

Lees meer>>
Cambridge Exams
42 leerlingen begonnen dit schooljaar aan de Cambridge classes. Ondertussen zijn zij in de laatste fase van hun lessen en bereiden zij zich voor op de examens.
Lees meer>>
Oproep: vul onze ouderenquête in!

In januari bent u per brief benaderd om deel te nemen aan onze enquête over de oudertevredenheid. Deze enquête is pas 176 keer beantwoord. Vandaag deze oproep. We willen graag weten hoe tevreden u bent met de school van uw kind. Wilt u daarom een korte vragenlijst invullen. Uw antwoorden blijven anoniem! De korte vragenlijst is bereikbaar via de volgende link: www.scholenopdekaart.nl  
Alvast bedankt!

Wat vindt u van deze mailing?

  
Contactgegevens

Bezoekadres
Kruisbergseweg 4
7009 BP Doetinchem

Telefoon: (0314) 326 748


Postadres
Postbus 126
7000 AC Doetinchem

E-mail: info@rietveldlyceum.nl
Direct naar

>>  Aanmelden
>>  Gegevens wijzigen
>>  Afmelden
>>  Bekijk online versie
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief van het Rietveld Lyceum.
Het opgegeven E-mailadres is:
Copyright © 2016, Rietveld Lyceum. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer
Ondanks het feit dat het Rietveld Lyceum de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Het Rietveld Lyceum is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Het Rietveld Lyceum is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.