Ieder in zijn waarde laten

Het schooljaar is in volle gang. Er gebeurt erg veel. Er wordt hard gewerkt in de lessen, tijdens brugklaskampen, tijdens de projecten, in het buitenland... Ik vind het altijd bijzonder om te zien en te ervaren. Verschillende mensen die allemaal anders zijn werken samen om de leerdoelen te halen. Die samenwerking gaat soms vanzelf, maar is soms ook spannend. We kunnen leren van het anders zijn. We kunnen leren van de verschillen tussen mensen door niet meteen te oordelen, maar nieuwsgierig naar elkaar te zijn. Verschillen moet je koesteren! 

Laten we vooral nieuwsgierig zijn!

Paddy Harbers, rector

Cambridge
We zijn ondertussen begonnen met een nieuwe, enthousiaste groep Cambridge leerlingen.

Zij gaan zich gedurende 15 lessen voorbereiden op de Cambridge Examens. Er zal veel aandacht zijn voor spreekvaardigheid, taalverfijning en uiteraard examen training.
Lees meer  >>Nieuwsbrief Panora Lyceum en Houtkamp College
Imiddels is de eerste nieuwsbrief van het Houtkamp college en het Panora Lyceum verzonden naar alle geintresseerden die zich voor deze nieuwsbrief hebben aangemeld of aanwezig zijn geweest op de Experience. Hierbij de link naar deze nieuwsbrief:
http://stichtingachter.m11.mailplus.nl/archief/mailing-31378449.html
 


Schoolkosten 19/20
Het Rietveld Lyceum wil kwalitatief goed en aantrekkelijk onderwijs bieden. De kosten hiervoor worden overwegend door het rijk gesubsidieerd.
Lees meer  >>
Wisseling afdelingsleider Havo bovenbouw
Volgend jaar gaan de nieuwe scholen van start, dit betekent voor mij dat ik aan het einde van dit schooljaar het Rietveld Lyceum ga verlaten.
Lees meer  >>

Gezondheidsmonitor
Via de GGD zal het Rietveldlyceum in de week van 28 oktober deelnemen aan de gezondheidsmonitor jeugd. Voor dit onderzoek vullen de leerlingen van klas 2 en 4 anoniem op school een digitale vragenlijst in.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de nieuwsbrief op onze website. De ouders en leerlingen van leerjaar 2 en 4 zullen hierover half oktober nader worden geïnformeerd
Wat vindt u van deze mailing?

  
Contactgegevens

Bezoekadres
Kruisbergseweg 4
7009 BP Doetinchem

Telefoon: (0314) 326 748


Postadres
Postbus 126
7000 AC Doetinchem

E-mail: info@rietveldlyceum.nl
Direct naar

>>  Aanmelden
>>  Gegevens wijzigen
>>  Afmelden
>>  Bekijk online versie
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u bent aangemeld voor de nieuwsbrief van het Rietveld Lyceum.
Het opgegeven E-mailadres is:
Copyright © 2016, Rietveld Lyceum. Alle rechten voorbehouden.
Disclaimer
Ondanks het feit dat het Rietveld Lyceum de uiterste zorg besteedt aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens, kunnen hierin onjuistheden voorkomen. Het Rietveld Lyceum is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het overnemen van de verstrekte informatie. Het Rietveld Lyceum is evenmin aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via Internet alsmede als gevolg van technische storingen. Aan de gepresenteerde informatie kan géén recht worden ontleend.